Wat doet Stichting Steun Roma Roemenië?

Kleuterschool

Sinds 1 oktober 2012 is er een kleuterschool in Serbia, de Roma-wijk in het dorp Glodeni. Onder leiding van contactpersoon Zoltan hebben hardwerkende vrijwilligers het door onze stichting aangekochte gebouw omgetoverd tot een vrolijke en goed voorziene kleuterschool. De eerste positieve resultaten van dit kleuteronderwijs mochten wij reeds vernemen van de onderwijzers uit het reguliere basisonderwijs.

Naschoolse opvang

Veel Roma-kinderen in Glodeni (Roemenië) leven in vreselijke armoede. Ze wonen vaak in krotten, de ouders zijn vaak ongeschoold en de kinderen hebben zonder onderwijs geen toekomst.

Sinds februari 2014 is ook gestart met naschoolse opvang. Vier leerkrachten zetten zich in om op meerdere locaties 40 kinderen te ondersteunen bij hun huiswerk.
Dit is nodig omdat in de thuissituatie van de kinderen geen mogelijkheid is om huiswerk te maken. Geen stoel, tafel, niets.

Erbarmelijke leefomstandigheden van de Roma in Roemenië

 

Stichting Steun Roma Roemenië

Poldermeesterhof 12
2922 CW Krimpen a/d IJssel
06-20279330
info@stichtingroma.nl

NL 42 RBRB 0697814173
KvK 28103218
RSIN 8143.70.378