Word donateur!

Als particulier kunt u donateur worden door één of meerdere keren per jaar een bedrag te storten op de bankrekening van de stichting.

Vul het donateurformulier in
 

(opent als popup-venster)

SNS Regiobank: NL 42 RBRB 0697814173
 
NB: Stichting Steun Roma Roemenië is ANBI-gecertificeerd. Dit betekent dat uw giften aftrekbaar zijn bij de belasting.
 
Lees hier meer over ‘Algemeen Nut Beogende Instellingen’.