Kozijnenproject (april 2015)

april 2015  |  Acties, Bestuur, Nieuws, Projecten

In april vertrokken 4 vrijwilligers naar Glodeni om o.a. de kozijnen te vervangen in de kleuterschool. Dat reparatie nodig was bleek bij een vorig bezoek.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAAd Burger en Joop de Heer vertrokken met de transportbus van Cees Spek, geladen met de in Nederland gemaakte kozijnen, richting Roemenië. Cees zelf en Leo Krijgsman gingen een paar dagen later per vliegtuig.

Ter plekke werden snel en vakkundig de oude kozijnen verwijderd en de nieuwe met een kleine aanpassing erin gezet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ook de goten moesten vernieuwd worden. Hierbij lieten de lokale medewerkers zich niet onbetuigd. Enkele ringen van de waterput, inclusief deksel, moesten ook vernieuwd worden. De toegangstrap moest vernieuwd worden omdat hij niet te repareren was. Vakkundig werd eerst een bekisting gemaakt en daarna het beton gestort. Na het uitharden werd de bekisting weggehaald en zie daar: een prachtige trap. Er kan nu zonder problemen hiervan gebruik gemaakt worden om naar de school te gaan. Als je naar de trap kijkt, moeten we denken aan het werk dat wordt gedaan voor de kinderen in Roemenië. Werk dat gesteund wordt door onze stichting. Trede voor trede een stapje verder, daar blijven we voor gaan.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Met een gezamenlijk etentje werden de werkzaamheden geëvolueerd. Dankbaar en blij keerden de vrijwilligers weer naar Nederland.

Roemeniëreis van Klaas Zeeman, Ad Burger en Leo Krijgsman (17 t/m 24 oktober 2013)

Dit kerkje wordt gebruikt voor naschoolse opvang

Deze keer vertrokken we via vliegveld Eindhoven naar Cluj. In de herfst-/wintermaanden is de bereikbaarheid van Cluj groter dan die van het vliegveld in Tirgu Mures.

Plaatsvervanger
Vanwege het vertrek van onze contactpersoon Zoltan naar zijn geboortestreek is het van belang om te weten wie voor hem in de plaats komt. Zoltan vertelde ons dat de voorzitter van hun Stichting Asociatia Renasterea, Simon Andras, de verantwoordelijkheden van hem gaat overnemen. Met hem en de andere leden van hun stichting hebben we nader kennis gemaakt en vernomen dat er nu ook een begin gemaakt wordt aan een naschoolse opvang in de Roma-gemeenschap. Hiervoor wordt in eerste instantie het kerkje gebruikt. In de toekomst zullen we ons beraden hoe we het ruimtegebrek, dat gaat onstaan, op kunnen lossen.

Financiën
Ook voor de administratieve werkzaamheden, die tot op heden door de moeder van Zoltan gedaan werden, moest een oplossing gezocht worden. In verband hiermee hebben we een bezoek gebracht aan Magdalena Both. Onder haar verantwoordelijkheid zal de stagiaire Monica maandelijks een financieel verslag maken. Zij verzorgt ook de salarisadministratie en alle contacten met de overheidsinstanties.

Niveau

Bij ons bezoek aan het schooltje in Glodeni waren we blij verrast dat alles nog in goede staat was. Wat juf Amy ons vertelde was nog het meest bemoedigend. Zij had van de onderwijzer van de basisschool vernomen dat hij verbaasd was over het niveau van de kinderen die in het afgelopen jaar onze kleuterschool bezocht hebben. Zij spraken Hongaars, en beheersten verschillende basisvaardigheden. Dit is nu precies wat we willen bereiken.

Om een idee te krijgen hoe een en ander in Roemenië bereikt kan worden werd een bezoek gebracht aan Henk Zijl in Tarnaveni (ong. 75 kilometer van Glodeni). Henk is hier ongeveer 15 jaar werkzaam. Momenteel heeft hij ’s morgens ongeveer 50 kinderen op de kleuterschool en ’s middags eenzelfde aantal voor naschoolse opvang. Dit bezoek aan Henk werd als heel inspirerend door ons ervaren, dit is precies hetgeen wij ook graag willen.

Vloeiend Nederlands
Wat ook heel bijzonder is dat in onze gesprekken met het bestuur van de Roemeense stichting naar voren kwam dat op korte afstand van ons project een onderwijzer van de basisschool woont die vloeiend Nederlands spreekt. Ook hij bevestigde de positieve resultaten van de kinderen die onze kleuterschool hebben bezocht.

Help ons helpen!
Bent u net zo enthousiast geworden als wij? Dan hopen we dat u de Roma-kinderen wilt (blijven) ondersteunen en zo kans op een toekomst geeft! Dus… helpt u mee?

SNS Regiobank
69.78.14.173
te Woubrugge

(Uw gift is aftrekbaar bij de belasting.)

Download deze nieuwsbrief in de originele opmaak

De kleuterschool in Glodeni is er! (oktober 2012)

november 2012  |  Projecten
DSCN7680
DSCN7668
DSCN7621
DSCN7605
DSCN7586
DSCN7584

Naar school!
1 oktober 2012 is een datum om nooit te vergeten: 21 Roma-kinderen van 5 jaar oud gingen voor het eerst naar de nieuwe kleuterschool in Serbia, de Roma-wijk in het dorp Glodeni. De stichting heeft een bestaand huis gekocht en opgeknapt. Onder leiding van contactpersoon Zoltan hebben hardwerkende vrijwilligers het gebouw omgetoverd tot een vrolijke en goed voorziene kleuterschool. De opening was een feestje, de kinderen en ouders werden verwelkomd met drinken en ballonnen. Er is nu al een wachtlijst met kinderen van allerlei leeftijden.

Uitdaging
We zijn erg blij met deze nieuwe stap. Scholing is voor de Roma-kinderen de enige manier om zich aan hun erbarmelijke omstandigheden te ontworstelen. Zonder kleuteronderwijs missen de kinderen de aansluiting op bestaande scholen. De meeste Roma zijn analfabeet en hechten weinig waarde aan onderwijs. Dat terwijl de meeste kinderen hun roepnaam niet eens kennen – alleen hun scheldnaam! Ze zijn ook niet gewend om met elkaar in één groep te zitten: een echte pedagogische uitdaging dus!

Romani

De school begint om 8 uur en om 9 uur krijgen de kinderen een paar boterhammen en drinken. Om 12 uur gaan ze weer naar huis. Gelukkig hebben we een bekwame leerkracht – juf Annamaria. Zij zet zich in om de kinderen de meest elementaire zaken bij te brengen: spelend leren en sociale vaardigheden, maar bijvoorbeeld ook kleuren herkennen. Zo hebben ze straks een betere aansluiting op het reguliere basisonderwijs. Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan, want slechts een kwart van deze kinderen spreekt Hongaars. De rest spreekt Romani en deze spreektaal – zonder schriftelijke traditie – kent de juf weer niet. Gelukkig helpen een paar Roma en Hongaarse moeders met tolken. We lichten de ouders voor, zodat zij hun kinderen stimuleren om naar school te gaan. Ook willen we oudere kinderen gaan coachen, zodat ze hun school echt afmaken.

En nu?
Op de benedenverdieping van de school wordt nog gewerkt aan toiletten, een douche en verwarming, die hier zeker in de winter onontbeerlijk is. Verder moeten er nog een keuken, schoolplein, speelattributen en een hek rondom het gebouw komen. Voor deze aanpassingen is tot op heden € 4.000,00 uitgegeven. Daarnaast moet maandelijks rekening gehouden worden met energiekosten en voedsel. Ook het salaris van Annamaria zal opgebracht moeten worden. Tot slot zijn we nog steeds bezig met de voorbereidingen voor ons multifunctionele gebouw. De grond is al gekocht en de eerste documenten zijn aangevraagd.

Bent u net zo enthousiast geworden als wij? Dan hopen we dat u de kinderen wilt (blijven) ondersteunen en zo kans op een toekomst geeft! Helpt u mee?

SNS Regiobank 69.78.14.173 te Woubrugge. Uw gift is aftrekbaar bij de belasting.

Het Podium – een multifunctioneel gebouw voor de kinderen

juni 2011  |  Projecten

Waar?

Ten noordwesten van de Roemeense stad Targu Mures ligt het dorp Glodeni waar een groep van 1500 Roma te vinden is. Helaas leven de meeste van deze mensen onder de armoedegrens. Er is wel nijverheid in Glodeni in de vorm van mandenvlechters, anderen verhuren zich met paard en wagen om te werken bij de boer. In het dorp zijn een paar watertappunten. Omdat er geen vuilnisbakken staan zwerft het vuil door de hele buurt en er is niemand die er iets aan doet.
Geen enkel speeltoestel voor de vele kinderen die er zijn. Wèl een kroeg, maar helaas brengt dat in zulke situaties geen vertier, maar narigheid…

Wat?

Om de Roma toekomst te geven is het belangrijk dat de kinderen een goede opleiding krijgen. Zonder diploma hebben zij later geen werk en dus geen inkomsten. Geen loon betekent: geen eten, wat weer een oorzaak is voor criminaliteit en andere problemen. De geschiedenis van hun ouders herhaalt zich dan en juist dat patroon willen we doorbreken.

Waarom?

Het is niet zo dat de kinderen helemaal niet naar school gaan, maar veel van hen haken na een aantal jaren af. De kinderen die wel acht jaar naar school gaan kunnen dan soms nog niet eens hun eigen naam schrijven.
Dat heeft een aantal oorzaken:
De kinderen gaan niet naar de kleuterschool waar ze juist de elementaire zaken leren zoals, discipline, samenwerken, kleuren leren e.d.
Door het regelmatige verzuim loopt de achterstand nog meer op, de reden hiervan is dat de ouders de noodzaak van scholing vaak niet inzien, ook hebben zij zelf weinig of geen discipline.
De leerkracht heeft dus een dubbele taak: lesgeven en opvoeden!
Dit is voor de meeste leerkrachten teveel gevraagd. Een kind dat de leerstof niet aankan wordt door de leerkracht genegeerd. De leerkracht is er niet voor opgeleid om deze achterstandsleerlingen speciale aandacht te geven, zoals in ons land. Roemenië kent alleen staatsscholen; kun je niet meekomen dan heb je pech! Daar willen we dus iets aan doen.

Oplossing

Stichting Steun Roma Roemenië wil voor deze kinderen een eigen gebouw neerzetten om daar hun leerproblemen aan te kunnen pakken. Het stenen gebouw krijgt de naam Het Podium. We kozen deze naam omdat we de kinderen op een podium willen plaatsen!

Deze ‘kwetsbare kinderen’ willen we met liefde en zorg omringen en hen een warme veilige plek bieden om zo het beste uit het kind naar boven te halen.
Het gebouw zal voorzien zijn van een keuken, sanitaire ruimte, leslokaal, beheerderswoning, opslagruimte en logeerkamers.
We zullen er een kleuterschool in realiseren, huiswerkbegeleiding en knutselactiviteiten. Bovendien zorgen we voor pedagogische onderzoeken zodat elk kind op zijn eigen niveau aan de slag kan gaan.
Maar er is meer, want we willen ook douches en maaltijden aanbieden. Sociale en hygiënische normen aanleren is namelijk ook van belang!
Het Podium bestaat uit twee verdiepingen en er zal € 85.000 nodig zijn om dit te realiseren.
Uiteraard begrijpen wij dat dit een ambitieus plan is, maar niet onmogelijk! Wij gaan voor een toekomst van deze kinderen en onderwijs
is dan van levensbelang.

Brutaal?

We krijgen als stichting veel complimenten in de zin dat we goed en nuttig werk doen. Helaas kopen we niets voor complimenten, al waarderen we ze natuurlijk wel. Ook het geven van kleding of andere tweedehands goederen lost het probleem voor deze kinderen niet op.
We zijn op zoek naar mensen, bedrijven en instellingen die bereid zijn hun verantwoordelijkheid te nemen en ons financieel willen steunen, indien mogelijk voor langere tijd. Het klinkt misschien brutaal en arrogant, maar we durven het te zeggen en te vragen. We doen dit immers niet voor onszelf, maar voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de kinderen!

Kom in beweging en bouw met ons mee voor een podium voor deze kinderen. Hun leven, hun toekomst!

Bouw mee!
U kunt meebouwen aan Het Podium door een bedrag over te maken op rekening 697.814.173 onder vermelding van ‘het podium’ (Stichting Steun Roma Roemenië te Woubrugge). Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!