Beleidsplan 2019-2024 

Zoals uit de ruim opgezette naam van onze stichting blijkt, is onze visie altijd meer geweest dan het steunen van een schooltje in Glodeni/Serbia.

In onze geschiedenis is er ook meer gebeurd dan dat. Maar uiteindelijk is dit project met zijn focus op het opheffen van de taalachterstand van jonge kinderen gebleken heel dicht op het hart van onze opdracht te liggen!

Het maakt het dan ook bijzonder lastig om te denken aan afsluiting van dit specifieke project en toch kunnen we niet anders.

  1. Door verlaging van de leerplichtige leeftijd van 6 naar 5 jaar verliezen we een groot potentieel aan kinderen.
  2. Door Europees geld is ons afterschool project verdwenen.
  3. Het leren lezen van jong-volwassenen bleek niet te werken.
  4. De arbeidsvoorwaarden die de overheid creëert worden steeds lastiger uit te voeren.
  5. Vanuit ds. Attilla Toth is er een reeks activiteiten ontstaan die de potentie in zich hebben om ons project zelfvoorzienend te maken.

Korte termijn:

De komende vijf jaar blijven we ons project in Glodeni/Serbia steunen. De bedoeling van deze overgangsperiode is  dit moment dat het project op eigen benen komt te staan. Er komen eigen bronnen van inkomsten. In feite hebben we dit moment al ingebouwd door de verantwoordelijkheid voor het project geheel bij een Roemeens bestuur te leggen.

Lange termijn:

  1. We kunnen in Reghin/Glodeni blijven steunen maar dan meer incidenteel: bijv. het weeshuisproject van ds. Attilla Toth.
  2. We kunnen op zoek naar andere projecten of een andere manier van werken, eventueel zelfs in andere landen.

Het probleem van Roemenië is dat het binnen de EU functioneert. Dat betekent dat de wetgeving steeds meer op die van ons zal gaan lijken. Europees geld maakt nu al verschil, we hebben dat met de naschoolse opvang ervaren. Tegelijk blijft ons principiële uitgangspunt hetzelfde: Jezus Christus centraal stellen in woord en werk. We zouden daarbij als speerpunt het werk voor jonge kinderen kunnen blijven steunen vanuit Jezus’ woord: “Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet.”

 

Stichting Steun Roma Roemenië

Poldermeesterhof 12
2922 CW Krimpen a/d IJssel
06-20279330
info@stichtingroma.nl

NL 42 RBRB 0697814173
KvK 28103218
RSIN 8143.70.378