Het Podium – een multifunctioneel gebouw voor de kinderen

juni 2011  |  Projecten
closeDit bericht heeft te maken met ons vorige project in het dorp Cotus. Op dit moment concentreert Stichting Steun Roma Roemenië zich op het ondersteunen van Roma-kinderen in de wijk Serbia in het dorp Glodeni. Bij recentere acties of op de pagina Projecten leest u meer over ons huidige werk.

Waar?

Ten noordwesten van de Roemeense stad Targu Mures ligt het dorp Glodeni waar een groep van 1500 Roma te vinden is. Helaas leven de meeste van deze mensen onder de armoedegrens. Er is wel nijverheid in Glodeni in de vorm van mandenvlechters, anderen verhuren zich met paard en wagen om te werken bij de boer. In het dorp zijn een paar watertappunten. Omdat er geen vuilnisbakken staan zwerft het vuil door de hele buurt en er is niemand die er iets aan doet.
Geen enkel speeltoestel voor de vele kinderen die er zijn. Wèl een kroeg, maar helaas brengt dat in zulke situaties geen vertier, maar narigheid…

Wat?

Om de Roma toekomst te geven is het belangrijk dat de kinderen een goede opleiding krijgen. Zonder diploma hebben zij later geen werk en dus geen inkomsten. Geen loon betekent: geen eten, wat weer een oorzaak is voor criminaliteit en andere problemen. De geschiedenis van hun ouders herhaalt zich dan en juist dat patroon willen we doorbreken.

Waarom?

Het is niet zo dat de kinderen helemaal niet naar school gaan, maar veel van hen haken na een aantal jaren af. De kinderen die wel acht jaar naar school gaan kunnen dan soms nog niet eens hun eigen naam schrijven.
Dat heeft een aantal oorzaken:
De kinderen gaan niet naar de kleuterschool waar ze juist de elementaire zaken leren zoals, discipline, samenwerken, kleuren leren e.d.
Door het regelmatige verzuim loopt de achterstand nog meer op, de reden hiervan is dat de ouders de noodzaak van scholing vaak niet inzien, ook hebben zij zelf weinig of geen discipline.
De leerkracht heeft dus een dubbele taak: lesgeven en opvoeden!
Dit is voor de meeste leerkrachten teveel gevraagd. Een kind dat de leerstof niet aankan wordt door de leerkracht genegeerd. De leerkracht is er niet voor opgeleid om deze achterstandsleerlingen speciale aandacht te geven, zoals in ons land. Roemenië kent alleen staatsscholen; kun je niet meekomen dan heb je pech! Daar willen we dus iets aan doen.

Oplossing

Stichting Steun Roma Roemenië wil voor deze kinderen een eigen gebouw neerzetten om daar hun leerproblemen aan te kunnen pakken. Het stenen gebouw krijgt de naam Het Podium. We kozen deze naam omdat we de kinderen op een podium willen plaatsen!

Deze ‘kwetsbare kinderen’ willen we met liefde en zorg omringen en hen een warme veilige plek bieden om zo het beste uit het kind naar boven te halen.
Het gebouw zal voorzien zijn van een keuken, sanitaire ruimte, leslokaal, beheerderswoning, opslagruimte en logeerkamers.
We zullen er een kleuterschool in realiseren, huiswerkbegeleiding en knutselactiviteiten. Bovendien zorgen we voor pedagogische onderzoeken zodat elk kind op zijn eigen niveau aan de slag kan gaan.
Maar er is meer, want we willen ook douches en maaltijden aanbieden. Sociale en hygiënische normen aanleren is namelijk ook van belang!
Het Podium bestaat uit twee verdiepingen en er zal € 85.000 nodig zijn om dit te realiseren.
Uiteraard begrijpen wij dat dit een ambitieus plan is, maar niet onmogelijk! Wij gaan voor een toekomst van deze kinderen en onderwijs
is dan van levensbelang.

Brutaal?

We krijgen als stichting veel complimenten in de zin dat we goed en nuttig werk doen. Helaas kopen we niets voor complimenten, al waarderen we ze natuurlijk wel. Ook het geven van kleding of andere tweedehands goederen lost het probleem voor deze kinderen niet op.
We zijn op zoek naar mensen, bedrijven en instellingen die bereid zijn hun verantwoordelijkheid te nemen en ons financieel willen steunen, indien mogelijk voor langere tijd. Het klinkt misschien brutaal en arrogant, maar we durven het te zeggen en te vragen. We doen dit immers niet voor onszelf, maar voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de kinderen!

Kom in beweging en bouw met ons mee voor een podium voor deze kinderen. Hun leven, hun toekomst!

Bouw mee!
U kunt meebouwen aan Het Podium door een bedrag over te maken op rekening 697.814.173 onder vermelding van ‘het podium’ (Stichting Steun Roma Roemenië te Woubrugge). Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Op dit bericht kan niet meer gereageerd worden.